رابین شارماتی هارو اکردرمان های طبیعی

ویم هوف میخواهد شما یاد بگیرید که قدرت ذهن کشف شده است ، که ما می توانیم از نظر عصبی مسیرهایی را در هر قسمت از مغز ایجاد کنیم تا ما را خوشحال ، قوی و سالم کند و حتی از ظرفیت کامل قدرت ذهن خود آگاه شویم . حتی می توانید بفهمید که معنای روح چیست . طی هشت هفته ویم هوف قدرت ذهن شما را با درگیر کردن شما در چالش های پیشرفته آشکار می کند .  با ایجاد استرس کنترل شده و مثبت از طریق روش ویم هوف در ترکیب با چالش ها ، بدن و ذهن شما به صورت طبیعی سازگار می شوند . شما یک تغییر پذیری کلی نسبت به استرس ( منفی ) و یک آستانه بزرگتر برای مقابله با آن را تنظیم می کنید. این باعث شادتر ، سالم تر و قدرتمندتر شدن شما می شود

ویم هوف قدرت ذهن
ویم هوف قدرت ذهن

ویم هوف میخواهد شما یاد بگیرید که قدرت ذهن کشف شده است ، که ما می توانیم از نظر عصبی مسیرهایی را در هر قسمت از مغز ایجاد کنیم تا ما را خوشحال ، قوی و سالم کند و حتی از ظرفیت کامل قدرت ذهن خود آگاه شویم . حتی می توانید بفهمید که معنای روح چیست . طی هشت هفته ویم هوف قدرت ذهن شما را با درگیر کردن شما در چالش های پیشرفته آشکار می کند .  با ایجاد استرس کنترل شده و مثبت از طریق روش ویم هوف در ترکیب با چالش ها ، بدن و ذهن شما به صورت طبیعی سازگار می شوند . شما یک تغییر پذیری کلی نسبت به استرس ( منفی ) و یک آستانه بزرگتر برای مقابله با آن را تنظیم می کنید. این باعث شادتر ، سالم تر و قدرتمندتر شدن شما می شود

دوره نیل دونالد والش

دوره آگاه کردن گونه ها شما را به سفری 36 روزه به عمیق ترین تکامل معنوی زندگی تان می برد. الهی بودن خود را در 16 زمینه اصلی زندگی در این کاوش روح بخش با نویسنده افسانه ای و پیام رسان روحانی نیل دونالد والش بیدار کنید . در پایان این ماجراجویی ، شما یک ارتباط دائمی و تزتزل ناپذیر با ذات واقعی الهی خود خواهید داشت. و شما در هر زمینه از زندگی تعالی تغییر دهنده زندگی را تجربه خواهید کرد: از ثروت و حرفه شما گرفته تا سلامتی و روابط تان ، تا سهم و مشارکت شما و تحقق معنوی

دکتر بروس لیپتون ، پیشگام در زمینه اپی ژنتیک ، ما را در اعماق ساختار سلول ها و در انرژی قلمروهای کوانتومی قرار می دهد تا مکانیزم های مخفی اتصال آگاهی با سلامتی را آشکار کند.در این مجموعه پیشگامانه خواهید فهمید که شما ژن خود نیستید. بیان ژنتیکی شما مستقیماً توسط محیط و مهمتر از آن ، برداشت شما از آن محیط تعیین می شود.آنچه کشف خواهید کرد ، یک رویکرد علمی برای درک ارتباط معنوی است که بر هر قسمت از بدن تأثیر می گذارد. این به شما این قدرت را می دهد که کنترل مجدد نقشه ژنتیکی خود ، نحوه واکنش بدن به محیط را بدست آورید و از طریق تغییرات بیولوژیکی به تکامل درونی برسید.

دوره تکامل درونی دکتر بروس لیپتون
دوره تکامل درونی دکتر بروس لیپتون

دکتر بروس لیپتون ، پیشگام در زمینه اپی ژنتیک ، ما را در اعماق ساختار سلول ها و در انرژی قلمروهای کوانتومی قرار می دهد تا مکانیزم های مخفی اتصال آگاهی با سلامتی را آشکار کند.در این مجموعه پیشگامانه خواهید فهمید که شما ژن خود نیستید. بیان ژنتیکی شما مستقیماً توسط محیط و مهمتر از آن ، برداشت شما از آن محیط تعیین می شود.آنچه کشف خواهید کرد ، یک رویکرد علمی برای درک ارتباط معنوی است که بر هر قسمت از بدن تأثیر می گذارد. این به شما این قدرت را می دهد که کنترل مجدد نقشه ژنتیکی خود ، نحوه واکنش بدن به محیط را بدست آورید و از طریق تغییرات بیولوژیکی به تکامل درونی برسید.

تجلی آگاهانه اکهارت توله

اکهارت توله به طور گسترده ای به عنوان یکی از الهام بخش ترین و آرمان گراترین معلمان معنوی در جهان امروز شناخته می شود . در این دوره خواهید آموخت که چگونه از اعماق وجود ، با قدرت هوش آفریننده جهان ، خلق کنید.هدف از این دوره این است که به شما کمک کند ارتباط بین انجام بیرونی و تحقق معنوی را درک کنید و به شما کمک کند تا این دو را در کنار هم قرار دهید.در این دوره ، ما عمیقاً به مهارت ها ، تمرین ها و شاید مهمتر از همه ، بعد وجودی جذب آگاهانه نگاه خواهیم کرد. به یاد داشته باشید : ارزش نهایی رضایت در زندگی شناختن خود به عنوان آگاهی است.

با روش ویم هوف قوی تر ، شادتر شوید و سلامتی خود را بهبود بخشید . روش ویم هوف چیست؟ ویم هوف: این روش نتیجه 35 سال چالش در طبیعت سخت است. بر اساس این نتیجه ، ما می توانیم به افراد کمک کنیم تا قدرت اولیه خود را به دست آوردند و راه حلی برای پیشگیری و بهبود بیماری ها پیدا کنند.روش ویم هوف ترکیبی از سه تکنیک است: تنفس ، سرما ، تعهد (تمرکز). با ترکیب آنها در مدت زمان کوتاهی ، می توانید از نظر جسمی قوی تر و از نظر ذهنی قوی باشید. اما بزرگترین مزیت این است که شما کمتر مستعد ابتلا به بیماری ها خواهید شد ، بهتر از قبل عمل می کنید ، احساس بهتری خواهید داشت و سریعتر بهبود می یابید.

دوره ده هفته ای ویم هوف مرد یخی
دوره ده هفته ای ویم هوف مرد یخی

با روش ویم هوف قوی تر ، شادتر شوید و سلامتی خود را بهبود بخشید . روش ویم هوف چیست؟ ویم هوف: این روش نتیجه 35 سال چالش در طبیعت سخت است. بر اساس این نتیجه ، ما می توانیم به افراد کمک کنیم تا قدرت اولیه خود را به دست آوردند و راه حلی برای پیشگیری و بهبود بیماری ها پیدا کنند.روش ویم هوف ترکیبی از سه تکنیک است: تنفس ، سرما ، تعهد (تمرکز). با ترکیب آنها در مدت زمان کوتاهی ، می توانید از نظر جسمی قوی تر و از نظر ذهنی قوی باشید. اما بزرگترین مزیت این است که شما کمتر مستعد ابتلا به بیماری ها خواهید شد ، بهتر از قبل عمل می کنید ، احساس بهتری خواهید داشت و سریعتر بهبود می یابید.

محتوای ویژه

دوره قوانین معنوی پول مبتنی بر مجموعه کتاب ها و سمینارهای فشرده میلیونر تی هارو اکر است که بیش از 1.5 میلیون نفر را از سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.اتفاقات شگفت انگیزی که برای دانش آموزانش رخ داده است ، گواهی بر اثربخشی این اصول است.در دوره قوانین معنوی پول  ارتباط بین پول و معنویت را درک می کنید و حقایق مهم مربوط به این موضوع را برطرف خواهید کرد.در این سفر 8 هفته ای با هارو اکر ، به شما آموزش داده می شود تا بر هشت مانع میلیونر غلبه کنید که معنوی ترین افراد را برای  تبدیل شدن به ثروتمندترین افراد تهدید می کنند.

تی هارو اکر
تی هارو اکر

دوره قوانین معنوی پول مبتنی بر مجموعه کتاب ها و سمینارهای فشرده میلیونر تی هارو اکر است که بیش از 1.5 میلیون نفر را از سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.اتفاقات شگفت انگیزی که برای دانش آموزانش رخ داده است ، گواهی بر اثربخشی این اصول است.در دوره قوانین معنوی پول  ارتباط بین پول و معنویت را درک می کنید و حقایق مهم مربوط به این موضوع را برطرف خواهید کرد.در این سفر 8 هفته ای با هارو اکر ، به شما آموزش داده می شود تا بر هشت مانع میلیونر غلبه کنید که معنوی ترین افراد را برای  تبدیل شدن به ثروتمندترین افراد تهدید می کنند.

دوره ده روزه دروس آلفا ، مبتنی بر متد سیلوا دکتر خوزه سیلوا می باشد . در این دوره شما تجربه بهتری از ذهن و قدرت تجسم خود خواهید داشت و سلامتی بیشتری به دست خواهید آورد . افزایش سطوح انرژی ، ایجاد روابط سالم ، دوست داشتنی و کامل ، افزایش هوش برای تولید فراوانی بیشتر ، از بین رفتن استرس ، اضطراب و افسردگی ، تسریع یاد گیری و بهبود تمرکز و حافظه ، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس ، بیداری توانایی شفا بخشی طبیعی بدن و سالم و متناسب شدن ، ایجاد و حفظ انگیزه در هنگام تنظیم و رسیدن به اهداف از مزایای این دوره آموزشی است که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است .

دوره ده روزه دروس آلفا ، مبتنی بر متد سیلوا دکتر خوزه سیلوا می باشد . در این دوره شما تجربه بهتری از ذهن و قدرت تجسم خود خواهید داشت و سلامتی بیشتری به دست خواهید آورد . افزایش سطوح انرژی ، ایجاد روابط سالم ، دوست داشتنی و کامل ، افزایش هوش برای تولید فراوانی بیشتر ، از بین رفتن استرس ، اضطراب و افسردگی ، تسریع یاد گیری و بهبود تمرکز و حافظه ، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس ، بیداری توانایی شفا بخشی طبیعی بدن و سالم و متناسب شدن ، ایجاد و حفظ انگیزه در هنگام تنظیم و رسیدن به اهداف از مزایای این دوره آموزشی است که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است .