مصاحبه ویم هوف

مصاحبه ویم هوف با برنامه London Real

ویم هوف ملقب به “مرد یخی ” رکورد جهانی طولانی ترین حمام یخ که بیش از 1 ساعت و 52 دقیقه به طول انجامید و 20 رکورد جهانی دیگر برای شاهکارهای انجام شده در هنگام تحمل سرما رادارد . ویم هوف فقط با شلوارک کوتاه و کفش از کوه اورست و کوه کلیمانجارو صعود کرده…