دکتر بروس لیپتون - میکروبیوم

دکتر بروس لیپتون – میکروبیوم چیست ؟ نقش ویژه میکروبیوم در بدن انسان

میکروبیوم چیست ؟  بدن شما به لطف این میکروب ها یک ابر ارگانیسم است دکتر بروس لیپتون ، پیشگام در زمینه اپی ژنتیک که به عنوان زیست شناس سلول های بنیادی کار می کرد ، به طور موثر شکاف بین ذهن ، بدن و روح را برطرف کرده است. نکته قابل توجه ، رویکرد او…