کنترل سیستم ایمنی با ویم هوف

کنترل سیستم ایمنی و خودمختار با روش ویم هوف

ویم هوف ، ورزشکار هلندی ، با شکستن تعدادی از رکوردها مربوط به قرار گرفتن در معرض سرما ، نام مستعار خود ” مرد یخی ” را به دست آورد از جمله: بالا رفتن از کوه کلیمانجارو با شلوارک ، دو نیم ماراتن بالاتر از مدار قطب شمال پابرهنه ، و قرارگرفتن به مدت 112…