نکاتی درباره مدیتیشن برای مبتدیان

نکاتی درباره مدیتیشن برای مبتدیان

مدیتیشن که معمولاً به عنوان یک تاکتیک ذهن آگاهی تلقی می شود ، عملی است که در آن فرد قادر به تمرکز در ذهن خود باشد. با آموزش می توان آگاهی خود را افزایش داد و وضوح و آرامش عاطفی به دست آورد . مزایای مدیتیشن  مدیتیشن توسط بسیاری از مطالعات به منظور کاهش استرس…