خلاصه کتاب افسانه کاریزما

خلاصه کتاب اسطوره کاریزما : تسلط بر هنر و علم مغناطیس شخصی

کاریزما یک استعداد ذاتی نیست ، بلکه مجموعه ای از مهارت ها و رفتارهایی است که می توان با ابزار و تمرین درست یاد گرفت . افراد کاریزماتیک مغناطیسی طبیعی دارند که مردم را به سمت آنها سوق می دهد. در این کتاب ، اولویا فاکس کابان استراتژی ها ، تمرین ها و نکاتی را…