پنج راهنمایی برای افزایش دامنه توجه

5 نکته برای افزایش دامنه توجه شما

 توجه طولانی مدت یا کوتاهی دارید ؟ چه مدت می توانید توجه خود را به آنچه انجام می دهید معطوف کنید ، قبل از اینکه ذهن شما به چیز دیگری برود؟ آیا به سادگی بی حوصله می شوید ؟ در این عصر تلفن های هوشمند ، اینترنت و رسانه های اجتماعی ، به نظر می…