خلاصه کتاب بزرگترین فروشنده دنیا

خلاصه کتاب بزرگترین فروشنده دنیا | راز های موفقیت در فروش و زندگی

” بزرگترین فروشنده دنیا ” از اوگ ماندینو با استفاده از یک داستان در مورد پسر فقیری که به موفقیت  رسید ، اصول بی انتها برای فروش و موفقیت شخصی را بیان می کند. داستان در کتاب در مورد حَفیض ، پسر فقیری است که صاحب قدرتمندترین امپراتوری تجاری زمان خود شد و به عنوان…