ماریسا پیر - کنترل مغز

ماریسا پیر – چگونه مغز را کنترل کنیم ؟

روش درمانی ماریسا پیر برای کنترل مغز و موفقیت  ماریسا پیر ، نویسنده پرفروش ، سخنران انگیزشی و درمانگر ، خالق درمان سریع تحول گرا ، یک روش پیشگام انقلابی و درمانی سریع و مؤثر است. امروزه سخنرانان اندکی وجود دارند که تجربه گسترده و شهرت درخشان ماریسا پیر را دارند. ماریسا پیر تقریباً سه دهه را برای درمان لیست…