چطور با قدرت افکار زندگی خود را شکل دهید

چگونه زندگی خود را با قدرت افکار شکل دهید !

افکار انسان نقش بسیار مهمی در زندگی انسان از جمله سلامتی ، روابط ، موفقیت و بسیاری از جنبه های دیگر دارد ! شما احتمالاً بیش از یک بار گفته اید ، “من مطمئن بودم که این اتفاق می افتد.” آیا این یک مقدمه بود یا اتفاقاتی که رخ داد به خاطر افکار شما بود؟…