دوره آموزشی جادو در ذهن شما باب پراکتور

دوره آموزشی جادو در ذهن شما باب پراکتور چیست ؟

در حال حاضر همه ما از قانون جذب که واقعاً با آغاز به کار فیلم سینمایی “راز” در سال 2006 اهمیت پیدا کرده ، آگاه شده ایم. باب پراکتور مدتهاست با قاعده قانون جذب و مربیگری زندگی در ارتباط است. در کنار ماری موریسی و سندی گالاگر ، باب پراکتور برنامه ای را برای تغییر…