شکر گذاری و نقش آن در افزایش کیفیت زندگی

شکر گذاری و نقش آن در افزایش کیفیت زندگی

شکر گذاری  به معنای سپاسگذاری ، شمردن نعمت های شما ، توجه به لذت های ساده و قدر دانی هر آن چه دریافت می کنید می باشد . این بدان معناست که یاد بگیرید به گونه ای زندگی کنید که گویی همه چیز معجزه است . شکر گذاری تمرکز شما را از آنچه زندگی شما…

چگونه شاد باشیم ؟

چگونه در زندگی شاد باشیم ؟

شاد یا غمگین بودن در واقع انتخاب شماست. مردم تصمیم گرفتند که غمگین باشند زیرا فکر می کنند با غمگین بودن چیزی به دست می آورند. به شما آموخته شده که اگر رنج بکشید ، به بهشت می روید. اگر یک انسان رنجکش هستید ، به هر حال در بهشت چه خواهید کرد؟ جهنم بیشتر…

استفاده از قانون جذب در مواحهه با بحران ها

استفاده از قانون جذب در مواجهه با بحران ها

قانون جذب یک فلسفه است که مبتنی بر این فرض ساده است که به هر چه فکر کنید ، آن را جذب می کنید . بنابراین ، اگر به افکار مثبت فکر کنید ، موارد مثبت را جذب خواهید کرد. اگر به افکار منفی فکر کنید ، موارد منفی را جذب خواهید کرد . تا…

چگونه بهترین زندگی ممکن را تجربه کنیم؟

چگونه بهترین زندگی ممکن را تجربه کنیم؟

دو راه برای پرداختن به زندگی شما وجود دارد. یک راه این است که اهداف را تعیین کنید و به دنبال آنها بروید. چه نوع اهدافی را تعیین خواهید کرد؟ چیزی که شما در جهان تحت تأثیر آن قرار گرفته اید ، کاری که هنوز انجام نداده اید ، کاری که هنوز در زندگی شما…

تجسم ، کلید دست یابی به اهداف

تجسم ، کلید دست یابی به اهداف

تجسم چیست؟ تجسم یک ابزار مهم برای پیشرفت شخصی است – ابزاری که برای دستیابی به اهداف شما مهم است! هر زمان که ایده یا فکری برای انجام کاری داشته باشیم ، ابتدا آن را تجسم می کنیم. به عنوان مثال ، اگر گرسنه هستیم و می خواهیم غذا بخوریم ، مواد غذایی مختلفی را…