چگونه می توان عزت نفس خود را پس از از دست دادن شغل بازسازی کرد ؟

چگونه می توان عزت نفس خود را پس از از دست دادن شغل بازسازی کرد ؟

شغل خود را از دست دادید ؟ حالا چه می شود ؟ قبل از هر چیز ، بدانید که احساس از دست دادن خوب است. نه تنها مشاغل ما از نظر اقتصادی از ما حمایت می کنند بلکه آنها نیز به ما یک هدف می دهند. بدون آن دلیلی برای خارج شدن از رختخواب در…