بسیاری از تلاش های ما برای داشتن یک زندگی موفق و شاد به نتیجه نمی رسد به این دلیل که راهنمای خوبی نداریم که در طول مسیر موفقیت راهنمای ما باشد . در این بخش از مجموعه دوره ها و آموزش های بهذن ، توسط بهترین اساتید جهان در این زمینه راهنمایی می شوید که چگونه برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنید ، به خواسته های خود برسید و تبدیل به بهترین و موفق ترین نسخه از خود شوید 

بسیاری از تلاش های ما برای داشتن یک زندگی موفق و شاد به نتیجه نمی رسد به این دلیل که راهنمای خوبی نداریم که در طول مسیر موفقیت راهنمای ما باشد . در این بخش از مجموعه دوره ها و آموزش های بهذن ، توسط بهترین اساتید جهان در این زمینه راهنمایی می شوید که چگونه برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنید ، به خواسته های خود برسید و تبدیل به بهترین و موفق ترین نسخه از خود شوید 

اکهارت تول - تجلی و جذب آگاهانه

در این دوره ، ما عمیقاً به مهارت ها ، تمرین ها و شاید مهمتر از همه ، بعد وجودی جذب آگاهانه نگاه خواهیم کرد. به یاد داشته باشید : ارزش نهایی رضایت در زندگی شناختن خود به عنوان آگاهی است

ماریسا پیر من کافی هستم

در این دوره ، ماریسا پیر شما را گام به گام در مورد چگونگی تغییر زمینه های کلیدی زندگی خود راهنمایی می کند . هر هفته تغییرات سریع ، مثبت و دائمی را در مهمترین زمینه های زندگی خود ایجاد خواهید کرد