دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش

پیام شخصی از طرف نیل دونالد والش

سوالات خاصی وجود دارد که طی سالهای گذشته بیشتر از هر سوال دیگری در مراسم سخنرانی و کارگاه ها از من پرسیده شده است . بارها و بارها مردم به سراغ من آمده اند و می خواهند بدانند: ” آیا می توانم گفتگوی خودم را با خدا داشته باشم؟ ” و … “چگونه می توانم این پیام ها را در زندگی خودم به کار ببرم ؟ تو چطور انجامش دادی ؟ “

همه کسانی که من را می شناسند آگاه هستند که من به هیچ وجه از نظر معنوی ” برجسته ” نیستم . من یک فرد عادی هستم ، دقیقاً مثل شما ، با چالش های خودم روبرو هستم ، با ضعف های خودم و با تردیدها و ترس ها ، امیدها و خواسته های خودم روبرو می شوم . با این حال تا این مقدار درست است. تمام زندگی من متحول شده و از آنچه تصور می کردم بهتر شده است ، و همه به این دلیل است که پیام های موجود در کتاب گفت و گو با خدا را در زندگی روزمره خود اعمال کرده ام .

در برنامه آگاه کردن گونه ها ، من اطلاعات خاصی را در پیام هایی که قدرتمندترین ، مفیدترین و بیشترین تغییر در زندگی را برای شما به ارمغان می آورند ، با شما به اشتراک می گذارم ، سپس دقیقاً نحوه اعمال این اطلاعات در زندگی خودم را توضیح می دهم ، بنابراین اگر احساس می کنید می تواند برای شما مفید باشد ، می توانید از آنها در زندگی خود استفاده کنید .

من معتقدم شما می توانید با شنیدن مستقیم از من در مورد چالش های من و چگونگی غلبه بر آنها با استفاده از 16 پیام خاص کتاب گفت و گو با خدا که می خواهم در طول زمان با شما به اشتراک بگذارم ، مسیر خود را برای گسترش معنوی و تغییر مثبت زندگی به طور قابل توجهی کوتاه کنید .

و در حالی که شروع این کاوش با من می کنید به مقدار مشخصی از وقت و منابع شما نیاز دارد ، زیرا بر اساس مشاهدات مداوم من این نوع تعهد و سرمایه گذاری شخصی می تواند کلید چگونگی سرعت حرکت روند تکامل ما باشد

من معتقدم پیام های کتاب گفت و گو با خدا و تحولی که در صورت استفاده از آنها در زندگی روزمره امکان پذیر است ، مرز نهایی بشریت است.

هنگامی که می توانید حقایق عمیق راجع به خدا و در مورد خود را بپذیرید ، سپس می توانید سفر به تسلط در زندگی را آغاز کنید …

و هنگامی که ما بعنوان یک گونه بتوانیم از طریق الهی خود به این طریق زندگی کنیم ، سو تفاهمات نهایی خود را در مورد زندگی پاک خواهیم کرد ، و در نهایت خواهیم توانست به یک تجربه عمیقاً قدرتمند و متصل که در ذات هر موجود دارای شعوری وجود دارد ، قدم بگذاریم .

برای شما آرزوی برکت می کنم و امیدوارم که تصمیم بگیرید در این سفر خارق العاده به من بپیوندید

نیل دونالد والش 

پیام شخصی از طرف نیل دونالد والش

سوالات خاصی وجود دارد که طی سالهای گذشته بیشتر از هر سوال دیگری در مراسم سخنرانی و کارگاه ها از من پرسیده شده است . بارها و بارها مردم به سراغ من آمده اند و می خواهند بدانند: ” آیا می توانم گفتگوی خودم را با خدا داشته باشم؟ ” و … “چگونه می توانم این پیام ها را در زندگی خودم به کار ببرم ؟ تو چطور انجامش دادی ؟ “

همه کسانی که من را می شناسند آگاه هستند که من به هیچ وجه از نظر معنوی ” برجسته ” نیستم . من یک فرد عادی هستم ، دقیقاً مثل شما ، با چالش های خودم روبرو هستم ، با ضعف های خودم و با تردیدها و ترس ها ، امیدها و خواسته های خودم روبرو می شوم . با این حال تا این مقدار درست است. تمام زندگی من متحول شده و از آنچه تصور می کردم بهتر شده است ، و همه به این دلیل است که پیام های موجود در کتاب گفت و گو با خدا را در زندگی روزمره خود اعمال کرده ام .

در برنامه آگاه کردن گونه ها ، من اطلاعات خاصی را در پیام هایی که قدرتمندترین ، مفیدترین و بیشترین تغییر در زندگی را برای شما به ارمغان می آورند ، با شما به اشتراک می گذارم ، سپس دقیقاً نحوه اعمال این اطلاعات در زندگی خودم را توضیح می دهم ، بنابراین اگر احساس می کنید می تواند برای شما مفید باشد ، می توانید از آنها در زندگی خود استفاده کنید .

من معتقدم شما می توانید با شنیدن مستقیم از من در مورد چالش های من و چگونگی غلبه بر آنها با استفاده از 16 پیام خاص کتاب گفت و گو با خدا که می خواهم در طول زمان با شما به اشتراک بگذارم ، مسیر خود را برای گسترش معنوی و تغییر مثبت زندگی به طور قابل توجهی کوتاه کنید .

و در حالی که شروع این کاوش با من می کنید به مقدار مشخصی از وقت و منابع شما نیاز دارد ، زیرا بر اساس مشاهدات مداوم من این نوع تعهد و سرمایه گذاری شخصی می تواند کلید چگونگی سرعت حرکت روند تکامل ما باشد

من معتقدم پیام های کتاب گفت و گو با خدا و تحولی که در صورت استفاده از آنها در زندگی روزمره امکان پذیر است ، مرز نهایی بشریت است.

هنگامی که می توانید حقایق عمیق راجع به خدا و در مورد خود را بپذیرید ، سپس می توانید سفر به تسلط در زندگی را آغاز کنید …

و هنگامی که ما بعنوان یک گونه بتوانیم از طریق الهی خود به این طریق زندگی کنیم ، سو تفاهمات نهایی خود را در مورد زندگی پاک خواهیم کرد ، و در نهایت خواهیم توانست به یک تجربه عمیقاً قدرتمند و متصل که در ذات هر موجود دارای شعوری وجود دارد ، قدم بگذاریم .

برای شما آرزوی برکت می کنم و امیدوارم که تصمیم بگیرید در این سفر خارق العاده به من بپیوندید

نیل دونالد والش 

از فرایند منحصر به فرد نیل دونالد والش برای کشف الهی بودن خود در 16 زمینه اصلی زندگی استفاده کنید تا بتوانید یک موجود کاملاً تکامل یافته شوید

از فرایند منحصر به فرد نیل دونالد والش برای کشف الهی بودن خود در 16 زمینه اصلی زندگی استفاده کنید تا بتوانید یک موجود کاملاً تکامل یافته شوید

در این برنامه ، نیل دونالد والش شما را به فرایندی که در زندگی خودش برای تجسم پیام های گفتگو با خدا ایجاد کرده است راهنمایی می کند.

او مهارت ها و شایستگی های اساسی را که برای بیدار کردن ظرفیت های خارق العاده ای که با آن ها به دنیا آمده اید و نیاز خواهید داشت به شما آموزش خواهد داد 

در این برنامه انحصاری آنلاین ، نیل دونالد والش رویکرد روزانه شخصی خود را برای به کار بردن آموزه های گفتگو با خدا در هر زمینه از زندگی خود به اشتراک می گذارد. اگر می خواهید تأثیر مثبت و تحولی در زندگی خود بگذارید ، نیل دونالد والش ابزاری را در اختیار شما قرار می دهد که به شما امکان می دهد از توانایی خود برای ارتباط عمیق با روح خود ، گسترش ذهن و اعتماد واقعی به خرد درونی خود بهره مند شوید. احساس ارتباط بیشتری با خود ، با دنیای فراتر از خود و خدا خواهید داشت. دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش در واقع یک هدیه به روح شما است !

در این برنامه ، نیل دونالد والش شما را به فرایندی که در زندگی خودش برای تجسم پیام های گفتگو با خدا ایجاد کرده است راهنمایی می کند.

او مهارت ها و شایستگی های اساسی را که برای بیدار کردن ظرفیت های خارق العاده ای که با آن ها به دنیا آمده اید و نیاز خواهید داشت به شما آموزش خواهد داد 

در این برنامه انحصاری آنلاین ، نیل دونالد والش رویکرد روزانه شخصی خود را برای به کار بردن آموزه های گفتگو با خدا در هر زمینه از زندگی خود به اشتراک می گذارد. اگر می خواهید تأثیر مثبت و تحولی در زندگی خود بگذارید ، نیل دونالد والش ابزاری را در اختیار شما قرار می دهد که به شما امکان می دهد از توانایی خود برای ارتباط عمیق با روح خود ، گسترش ذهن و اعتماد واقعی به خرد درونی خود بهره مند شوید. احساس ارتباط بیشتری با خود ، با دنیای فراتر از خود و خدا خواهید داشت. دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش در واقع یک هدیه به روح شما است !

آیا احساس کرده اید که به هدفی بالاتر دعوت شده اید ، اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دسترسی پیدا کنید؟

شاید شما متوجه شکاف عمیق ایدئولوژیکی که امروز بشریت با آن دست و پنجه نرم می کند شده باشید

یا احساس کرده اید که اشتیاقی برای وحدت و درک بیشتر در روح شما وجود دارد …

شاید شما عشق و مهربانی نسبت به دیگران را تجربه کرده باشید

و هر بخشی از شما اشتیاق غیرقابل توصیفی برای هدفی بالاتر دارد

آیا احساس کرده اید که به هدفی بالاتر دعوت شده اید ، اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دسترسی پیدا کنید؟

شاید شما متوجه شکاف عمیق ایدئولوژیکی که امروز بشریت با آن دست و پنجه نرم می کند شده باشید

یا احساس کرده اید که اشتیاقی برای وحدت و درک بیشتر در روح شما وجود دارد …

شاید شما عشق و مهربانی نسبت به دیگران را تجربه کرده باشید

و هر بخشی از شما اشتیاق غیرقابل توصیفی برای هدفی بالاتر دارد

معرفی راهی در مسیر خودِ بسیار تکامل یافته شما

برای پذیرفتن مرحله بالاتر آگاهی معنوی در هر زمینه از زندگی …

برای فراتر رفتن از آشفتگی اجتماعی ، معنوی ، زیست محیطی و سیاسی دوران ما

شما باید آنچه را که برای آن به دنیا آمدید در آغوش بگیرید – یک موجود کاملاً تکامل یافته

و اکنون شما می توانید فرایند اثبات شده ای را برای به راحتی آگاه کردن این خودِ واقعی اعمال کنید.

نیل دونالد والش پس از کمک به میلیون ها نفر از طریق کتابها و تعالیم خود ، بیداری های معنوی خود را تسهیل می کند ، 16 مرحله “فرایند صعود ” را که هر کسی می تواند با استفاده از آن به راحتی و به سرعت تبدیل  به یک موجود بسیار پیشرفته شود ، تعیین کرده است

این فرایند شامل پذیرش و رها کردن انواع اعتقادات و الگوهای فکری است که تجربه انسان را معین می کند .

در حالی که طی این روند طی 36 روزه حرکت می کنید ، می بینید که موج پس از موج پیشرفتهای معنوی عمیق بر ای شما حاصل می شوند – که در یک حالت خیره کننده صلح ، پذیرش ، وضوح و توانمندی به اوج خود می رسد.

معرفی راهی در مسیر خودِ بسیار تکامل یافته شما

برای پذیرفتن مرحله بالاتر آگاهی معنوی در هر زمینه از زندگی …

برای فراتر رفتن از آشفتگی اجتماعی ، معنوی ، زیست محیطی و سیاسی دوران ما

شما باید آنچه را که برای آن به دنیا آمدید در آغوش بگیرید – یک موجود کاملاً تکامل یافته

و اکنون شما می توانید فرایند اثبات شده ای را برای به راحتی آگاه کردن این خودِ واقعی اعمال کنید.

نیل دونالد والش پس از کمک به میلیون ها نفر از طریق کتابها و تعالیم خود ، بیداری های معنوی خود را تسهیل می کند ، 16 مرحله “فرایند صعود ” را که هر کسی می تواند با استفاده از آن به راحتی و به سرعت تبدیل  به یک موجود بسیار پیشرفته شود ، تعیین کرده است

این فرایند شامل پذیرش و رها کردن انواع اعتقادات و الگوهای فکری است که تجربه انسان را معین می کند .

در حالی که طی این روند طی 36 روزه حرکت می کنید ، می بینید که موج پس از موج پیشرفتهای معنوی عمیق بر ای شما حاصل می شوند – که در یک حالت خیره کننده صلح ، پذیرش ، وضوح و توانمندی به اوج خود می رسد.

نیل دونالد والش کیست ؟

نیل دونالد والش یک پیام رسان معنوی امروزی است که سخنانش همچنان از راه های عمیق با دنیا ارتباط برقرار می کند . نیل با علاقه اولیه به دین و ارتباط عمیقاً احساساتی با معنویت ، بیشتر زندگی خود را با شکوفایی حرفه ای سپری کرد ، اما قبل از تجربه گفتگوی مشهور خود با خدا ، در جستجوی معنای معنوی بود .

مجموعه کتاب های گفت و گو با خدا که از آن برخوردها پدید آمده است به 37 زبان ترجمه شده است ، با میلیون ها نفر ارتباط برقرار کرده و تغییرات مهمی را در زندگی روزمره آنها ایجاد می کند

19 سال پس از انتشار کتاب سوم گفت و گو با خدا ، که هم جهانیان و هم نیل فکر می کردند آخرین کتاب است ، نیل خود را درگیر آن گفتگوی آشنا و در عین حال غیر منتظره با خدا کرد. و این بار ، او یک مکاشفه نفس گیر جدید برای جهان دریافت کرد ” آگاه کردن گونه ها ” طرحی برای جهش بزرگ تکاملی بعدی بشریت.

اعتبارات نیل دونالد والش

• نویسنده پرفروش مجموعه کتاب های گفتگو با خدا

• معلم برجسته فیلم موفق ” راز “

• نویسنده همکار برای هافینگتون پست

• نویسنده پرفروش بین المللی با بیش از 30 عنوان در زمینه معنویت

نیل دونالد والش کیست ؟

نیل دونالد والش یک پیام رسان معنوی امروزی است که سخنانش همچنان از راه های عمیق با دنیا ارتباط برقرار می کند . نیل با علاقه اولیه به دین و ارتباط عمیقاً احساساتی با معنویت ، بیشتر زندگی خود را با شکوفایی حرفه ای سپری کرد ، اما قبل از تجربه گفتگوی مشهور خود با خدا ، در جستجوی معنای معنوی بود .

مجموعه کتاب های گفت و گو با خدا که از آن برخوردها پدید آمده است به 37 زبان ترجمه شده است ، با میلیون ها نفر ارتباط برقرار کرده و تغییرات مهمی را در زندگی روزمره آنها ایجاد می کند

19 سال پس از انتشار کتاب سوم گفت و گو با خدا ، که هم جهانیان و هم نیل فکر می کردند آخرین کتاب است ، نیل خود را درگیر آن گفتگوی آشنا و در عین حال غیر منتظره با خدا کرد. و این بار ، او یک مکاشفه نفس گیر جدید برای جهان دریافت کرد ” آگاه کردن گونه ها ” طرحی برای جهش بزرگ تکاملی بعدی بشریت.

اعتبارات نیل دونالد والش

• نویسنده پرفروش مجموعه کتاب های گفتگو با خدا

• معلم برجسته فیلم موفق ” راز “

• نویسنده همکار برای هافینگتون پست

• نویسنده پرفروش بین المللی با بیش از 30 عنوان در زمینه معنویت

آنچه در دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش یاد خواهید گرفت : 

آنچه در دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش یاد خواهید گرفت : 

1.متجلی کردن عشق و مهربانی :

عشق و مهربانی بی پایان را از خود ساطع می کنید به گونه ای که تبدیل به انسانی قلب محور می شوید

2.عمیق تر کردن ماجراجویی معنوی :

با هدف منحصر به فرد زندگی که برای شماست ارتباط برقرار کرده و همسو می شوید

3.ریشه کن کردن ذهنیت های منفی :

کمبود ، منفی و هر چیز دیگری که مانع شما می شود را از بین می برید ، بنابراین در هر زمینه از زندگی خود فراوانی را تجربه می کنید

4.برقراری ارتباط صمیمانه تر با خود : 

درک بسیار عمیق تری از اینکه شما چه چیزی هستید و به چه چیزی فراخوانده می شوید را توسعه می دهید

5.تاثیر گذاری بر جهان :

برای عزیزان ، خانواده و جامعه خود به یک منبع تغییر ، تأثیر و شخصیت تبدیل شوید

1.متجلی کردن عشق و مهربانی :

عشق و مهربانی بی پایان را از خود ساطع می کنید به گونه ای که تبدیل به انسانی قلب محور می شوید

2.عمیق تر کردن ماجراجویی معنوی :

با هدف منحصر به فرد زندگی که برای شماست ارتباط برقرار کرده و همسو می شوید

3.ریشه کن کردن ذهنیت های منفی :

کمبود ، منفی و هر چیز دیگری که مانع شما می شود را از بین می برید ، بنابراین در هر زمینه از زندگی خود فراوانی را تجربه می کنید

4.برقراری ارتباط صمیمانه تر با خود : 

درک بسیار عمیق تری از اینکه شما چه چیزی هستید و به چه چیزی فراخوانده می شوید را توسعه می دهید

5.تاثیر گذاری بر جهان :

برای عزیزان ، خانواده و جامعه خود به یک منبع تغییر ، تأثیر و شخصیت تبدیل شوید

محتوای آموزشی دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش

محتوای آموزشی دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش

درک خدا ، یگانگی و موجودات بسیار تکامل یافته. به علاوه یک کاوش و تعمیق در 2 رفتار اول .

نکات برجسته عبارتند از :

خود را آگاه کنید تا بتوانید به هدف آگاه کردن دیگران برسید

در مورد هدف نهایی خود در زندگی اطلاعات کسب کنید تا بتوانید بیشتر به دست آورید

شما خواهید آموخت که چگونه یک گونه آگاه با پاداش ، عدالت و مجازات برخورد می کند و چگونه جوامع خود را تنظیم می کنند.

موارد برجسته عبارتند از:

می فهمید که ” با هم خوانی و تناسب گفتن ” چگونه زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد و چگونه می توانید بر آن تسلط پیدا کنید.

• صرفا با مشاهده و بررسی آنچه که موثر است و آنچه که موثر نیست ، جهان را متحول کنید 

خواهید آموخت که یک گونه آگاه از یک اصل در تمدن خود استقبال نمی کند که با مفهومی که انسان از آن به عنوان “ناکافی” یاد می کند ارتباط داشته باشد.

نکات برجسته عبارتند از :

بر طرز فکر کمبود غلبه کنید و تماشا کنید که فراوانی در همه سطوح زندگی شما جریان دارد
آیا مالک داشته های خود هستیم یا آن ها مالک ما هستند ؟ در یک سطح بالاتر از این مفهوم بالاتر روید 

درک نحوه تخریب خود و زندگی در اطراف خود. شما بینش ارزشمندی کسب خواهید کرد و تمریناتی را یاد خواهید گرفت که چگونه از بین بردن خود تخریبی جلوگیری کنید .

نکات برجسته عبارتند از :

ارتباط بین نحوه رفتار با خود و نحوه برخورد با محیط را کشف کنید
درک مسموم کردن خود : سم هایی را که از دنیا جذب می کنید و نحوه از بین بردن آن ها را کشف می کنید 
آیا رقابت باعث تقویت رشد می شود یا توقف رشد ؟ بیاموزید چگونه رقابت باید با همکاری جایگزین شود تا جهانی ایجاد شود که همه برنده شوند

همه را گرد هم آورده و بینش جدیدی از شما و نقش شما در جهان به شما ارائه می دهد.

نکات برجسته عبارتند از :

در حالی که موسیقی ها همیشه در مورد عشق صحبت می کنند ، اکثر مردم نمی فهمند عشق واقعی چیست. شما خواهید آموخت که چگونه آن را در زندگی خود اعمال کنید.
مفهوم متافیزیک را کشف خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه این اصل یکی از دروازه های کار با انرژی است.
خودشناسی هدف نهایی است. خواه آنرا روشنگری یا اصطلاح دیگری بنامید ، ابزارهایی را برای شناختن خود بیابید.

آیا دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش برای شما مناسب است ؟ 

اگر یک فرد معنوی متعهد هستید که آرزو دارد هر روز در جریان ذات و عشق الهی زندگی کند  و می خواهید بدانید شما واقعاً با خدا یکی هستید – نه فقط از نظر مفهومی بلکه به روشی فعال و مجسم

سپس در این برنامه دگرگون کننده ، نیل دونالد والش به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک رابطه الهی ایجاد کنید که کاملاً به معنای واقعی کل دیدگاه شما در مورد زندگی ، هدف ، ظرفیت های شخصی و سرنوشت شما را تغییر دهد.

شما ظرفیت عمیق خود را برای عشق به خود ، همدلی و مهربانی بیدار خواهید کرد …

شما با حقایق جدید و عمیق تر که برای شما واقعی هستند هم ترازی ایجاد خواهید کرد و به شما امکان می دهد الگوهای جدیدی برای زندگی ، بشریت و زمین خود به نمایش بگذارید …

و یک زندگی کاملاً جدید برای شما فراهم می شود …

هم چنین در این کاوش 36 روزه نیل دونالد والش به شما می آموزد چگونه :

یک فرد دوست داشتنی و قلب محور باشید
در تمام ارتباطات شفاف تر و همسو باشید
دیدگاه آزادکننده جدیدی از عدالت و برابری برای همه ایجاد کنید

نقش منحصر به فرد خود را در برنامه الهی برای تغییر جهانی درک کنید
تفکر کمبود را از بین ببرید

بیشتر بدهید و دریافت کنید
درک بسیار عمیق تری از خود ایجاد کنید
 تأثیر بیشتری برای عزیزان ، خانواده و جامعه بگذارید

آیا دوره آگاه کردن گونه ها نیل دونالد والش برای شما مناسب است ؟ 

اگر یک فرد معنوی متعهد هستید که آرزو دارد هر روز در جریان ذات و عشق الهی زندگی کند  و می خواهید بدانید شما واقعاً با خدا یکی هستید – نه فقط از نظر مفهومی بلکه به روشی فعال و مجسم

سپس در این برنامه دگرگون کننده ، نیل دونالد والش به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک رابطه الهی ایجاد کنید که کاملاً به معنای واقعی کل دیدگاه شما در مورد زندگی ، هدف ، ظرفیت های شخصی و سرنوشت شما را تغییر دهد.

شما ظرفیت عمیق خود را برای عشق به خود ، همدلی و مهربانی بیدار خواهید کرد …

شما با حقایق جدید و عمیق تر که برای شما واقعی هستند هم ترازی ایجاد خواهید کرد و به شما امکان می دهد الگوهای جدیدی برای زندگی ، بشریت و زمین خود به نمایش بگذارید …

و یک زندگی کاملاً جدید برای شما فراهم می شود …

هم چنین در این کاوش 36 روزه نیل دونالد والش به شما می آموزد چگونه :

یک فرد دوست داشتنی و قلب محور باشید
در تمام ارتباطات شفاف تر و همسو باشید
دیدگاه آزادکننده جدیدی از عدالت و برابری برای همه ایجاد کنید

نقش منحصر به فرد خود را در برنامه الهی برای تغییر جهانی درک کنید
تفکر کمبود را از بین ببرید

بیشتر بدهید و دریافت کنید
درک بسیار عمیق تری از خود ایجاد کنید
 تأثیر بیشتری برای عزیزان ، خانواده و جامعه بگذارید

شرکت در دوره نیل دونالد والش
هفته دوم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته اول دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

مقدمه دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

مقدمه دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته اول دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته دوم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته پنجم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته چهارم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته سوم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته سوم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته چهارم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !

هفته پنجم دوره نیل دونالد والش

محدودیت محتوا

برای مشاهده ادامه محتوا ورود کنید !