اکهارت تله – تسلیم شدن در برابر لحظه حال

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا