داسون چرچ تبدیل مغز پر استرس به مغز عارف

داسون چرچ تبدیل مغز پر استرس به مغز عارف

داوسون چرچ، بنیانگذار مؤسسه ملی مراقبت های بهداشتی یکپارچه در ایالات متحده، مغز عارف ها را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که آنها می توانند زمانی که وارد لحظه حال می شوند، آنها را خاموش کنند. به نظر می رسد، شما می توانید مغز خود را هک کرده و آن را خاموش کنید تا با فعال کردن مواد شیمیایی شاد در مغز، به حالت های خارق العاده ای از شادی و سعادت برسید.