ماریسا پیر – دوست داشتنی بودن

ماریسا پیر به شما می آموزد که چگونه احساس دوست داشتنی بودن خود را مجددا فعال کنید و روابطی زیبا در زندگی خود حلق کنید. اگر در حال حاضر در یک رابطه هستید که در تلاش برای بهتر کردن آن هستید، یا سالهاست به دنبال عشق می‌گردید و به نظر نمی‌رسد فرد مناسبی را برای…