دکتر بروس لیپتون - نقش ژن و سلول در بیماری ها

دکتر بروس لیپتون – نقش سلول و ژن در بیماری ها

دکتر بروس لیپتون با یک آزمایش علمی نشان می دهد که شما قربانی ژن های خود نیستید و تنها کمتر از یک درصد از بیماری ها به دلیل ژن های شماست در سال 1967 ، من در حال یادگیری تکنیک رشد سلول ها در ظروف کشت پلاستیکی در دانشگاه ویرجینیا بودم . دو مرحله اساسی…