تکنیک جذب سریع خواسته ها – راز کائنات توسط تکنیک نیکولا تسلا

تکنیک جذب سریع خواسته ها – راز کائنات توسط نیکولا تسلا

نیکولا تسلا ، بزرگترین ذهن همه زمان ها فقط یک مخترع یا همانطور که بسیاری ادعا می کردند پدر واقعی دوران برق نیست بلکه مردی با اسرار و رازهایی است که هرگز تصور نمی کردیم  . علی رغم این واقعیت که او مشهور بود اما آنچنان که باید نبود ، زیرا بیشتر حق ثبت اختراعات…