سادگورو - چگونه شهود را رشد دهیم ؟

چگونه شهود را تقویت کنیم ؟

شهود چیست؟ آیا می توانید به حس ششم خود اعتماد کنید؟ آیا شهود در تصمیم گیری مفید است؟ سادگورو این سوالات را کاوش می کند ، شهود را به عنوان بعد دیگری از محاسبات تعریف می کند و احتمال قابل توجه این که آیا یک هوش مصنوعی می تواند شهودی شود را بررسی می کند.…