عملکرد ورزشی روش ویم هوف

افزایش عملکرد ورزشی با روش ویم هوف مرد یخی

ویم هوف ، ورزشکار هلندی ، با شکستن تعدادی از رکوردها مربوط به قرار گرفتن در معرض سرما ، نام مستعار خود ” مرد یخی ” را به دست آورد از جمله: بالا رفتن از کوه کلیمانجارو با شلوارک ، دوی نیم ماراتن بالاتر از مدار قطب شمال پابرهنه ، و قرارگرفتن به مدت 112…