خلاصه کتاب هفت استراتژی ثروت و کامیابی

ثروت و کامیابی برای افراد مختلف ، معانی گوناگونی دارد . یک زندگی موفقیت آمیز در نهایت به معنای زندگی کردن بر اساس ارزش ها ، اهداف و رویاهای خود است. نکته اصلی این است که به مواردی متمرکز شوید که بیشترین تفاوت را برای اهداف و شرایط شما ایجاد می کنند. جیم ران ،…