خلاصه کتاب اثرگذار

خلاصه کتاب اثرگذار – علم جدید هدایت تغییر

برای حل مشکلات ، رهبران باید بتوانند بر تغییر رفتاری اثر بگذارند. در کتاب اثرگذار ، نویسندگان (کری پترسون ، جوزف گرنی ، دیوید ماکسفیلد ، ران مک مایلان و آل سوئیزلر) مهارت ها ، اصول و استراتژی های اثبات شده ای را ارائه می دهند که می توانید برای ایجاد تغییر سریع ، اثرگذار…