چگونه فکر کردن بیش از حد را متوقف کنیم ؟

چگونه فکر کردن بیش از حد را متوقف کنیم ؟

فکر کردن بیش از حد یکی از مشکلات حال حاضر انسان ها است … لحظه ای که با چیزی غیر از آنچه در واقع هستید شناسایی می شوید ، فعالیت ذهن شروع می شود. شما نمی توانید جلوی آن را بگیرید. آیا سعی کرده اید ؟ شما خود را سرگرم می کنید و زندگی را…