هفت ترسی که شما را از رسیدن به اهداف دور می کنند

هفت ترسی که شما را از رسیدن به اهداف دور می کنند

چگونه می توانید هفت ترس  متداول را که می تواند شما را از رسیدن به پتانسیل تمام عیارتان متوقف می کند ، حل کنید؟   “بسیاری از ناکام ها در زندگی ، افرادی هستند که نمی دانستند پیش از تسلیم شدن چقدر به موفقیت نزدیک  بودند ” – توماس ادیسون   ◊ هفت زمینه اصلی…