خلاصه کتاب مغز بودا

خلاصه کتاب مغز بودا | علم عصب شناسی برای ساختن عشق ، شادی و خرد

مغز بودا توضیح می دهد که چگونه رهبران  بزرگ جهان مانند حضرت محمد ، عیسی ، گاندی و بودا با قدرت ذهن خود ، مغز خود را تغییر دادند و چگونه می توانید با استفاده از جدیدترین یافته های علوم اعصاب ، همین کار را انجام داده و به یک فرد  مثبت تر ، باهوش…