بیوگرافی دکتر جفری تامپسون

بیوگرافی دکتر جفری تامپسون متخصص امواج ذهنی و صدا درمانی

دکتر جفری تامپسون بنیانگذار و مدیر مرکز تحقیقات عصبی در کارلسباد ، کالیفرنیا ، یک مرکز تحقیقاتی است که در حال تبیین دیدگاه خود در مورد ” التیام بدن ، قلب ، ذهن و روح از طریق کاربرد علمی صدا ” است . دکتر تامپسون محقق برتر درمان صدا ، متخصص ورود به امواج مغزی…