زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظه حال ، مزایا و تکنیک های زندگی در لحظه

زندگی در لحظه یا حال ، به معنای هشیاری ، آگاه بودن و بودن در لحظه حال با تمام حواس است . این بدان معناست که به گذشته نپردازید ، و نه اضطراب داشته باشید یا نگران آینده باشید. وقتی توجه خود را به زمان حال متمرکز می کنیم ، روی وظیفه مورد نظر تمرکز…