بیوگرافی دکتر جان دی مارتینی

بیوگرافی دکتر جان دی مارتینی

دکتر جان دی مارتینی در روز شکرگذاری سال 1954 در هوستون ، تگزاس به دنیا آمد. از سنین پایین او برای برطرف کردن نقص هنگام تولد ، نگه دارنده ی دست و پا پوشید. در مدرسه او در خواندن ، نوشتن و صحبت کردن با مشکل روبرو بود که بعداً به عنوان اختلال در خوانایی…