چاکرا چیست ؟

چاکرا چیست ؟ ابعاد عرفانی چاکراها

امروزه صحبت از چاکرا در همه جا وجود دارد . به خصوص در غرب ، هر کجا که بروید ، ” مراکز تراز چرخ ” وجود دارد که آنها ادعا می کنند هفت چاکرای شما را ” تراز”  می کنند. از استودیوهای یوگا گرفته تا دکترهای مفاصل ، این روزها همه در مورد آن صحبت…